SERVICE PACKAGE

service 2

แพ็คเกจบำรุงรักษาตามระยะทาง 3 ปี หรือ 60,000 กิโลเมตร

(FREE Service Package)

peugeot service maintenance chart

นอกจากการรับประกันตัวรถ 3 ปี หรือ 100,000 กิโลเมตร เราขอมอบแพ็คเกจบำรุงรักษา 3 ปี หรือ 60,000 กิโลเมตร รวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง คิดเป็นมูลค่ากว่า 36,500 บาท ให้แก่ท่านฟรี เพื่อให้ลูกค้าเปอโยต์ทุกท่าน อุ่นใจและไร้กังวล ในการใช้งานและบำรุงรักษารถยนต์ของท่าน

Service Quality