SERVICE PACKAGE

/image/88/1/pec02068.603881.jpg

แพ็คเกจบำรุงรักษาตามระยะทาง 3 ปี หรือ 60,000 กิโลเมตร

(FREE Service Package)

/image/73/6/291019-aw-service-package43.614736.jpg

นอกจากการรับประกันตัวรถ 3 ปี หรือ 100,000 กิโลเมตร เราขอมอบแพ็คเกจบำรุงรักษา 3 ปี หรือ 60,000 กิโลเมตร รวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง คิดเป็นมูลค่ากว่า 36,500 บาท ให้แก่ท่านฟรี เพื่อให้ลูกค้าเปอโยต์ทุกท่าน อุ่นใจและไร้กังวล ในการใช้งานและบำรุงรักษารถยนต์ของท่าน

Service Quality